data/header.png
Farnosti
Kostel sv. Martina Slatiňany

Římskokatolická farnost Slatiňany

Farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech

Obce: Slatiňany, Škrovád, Rabštejnská Lhota, Kunčí, Presy (část Slatiňany)

Ve farnosti působí Kongregace Školských sester sv. Františka
a Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

Statutární zástupce farnosti Slatiňany: ThLic. Boguslaw Partyka, děkan-farář

IČ: 15054730

Číslo účtu:
000000-1143628369/0800
(IBAN: CZ60 0800 0000 0011 4362 8369)
(BIC: GIBACZPX)

Římskokatolická farnost Žumberk

Farní kostel Všech svatých v Žumberku
Filiální kostel sv. Bartoloměje v Bítovanech
Filiální kostel sv. Anny ve Smrčku

Obce: Žumberk, Bítovany, Bítovánky, Bošov, Částkov, Loučky, Lukavice, Lukavičky, Podlíšťany, Prostějov, Smrček, Studená Voda, Švihov, Vížky, Zaječice, Radochlín

Statutární zástupce farnosti Žumberk: ThLic. Boguslaw Partyka, administrátor excurrendo

IČ: 15054756

Číslo účtu:
000000-1143624309/0800
(IBAN: CZ70 0800 0000 0011 4362 4309)
(BIC: GIBACZPX)