data/header.png
Farnosti
Kostel sv. Martina Slatiňany

Římskokatolická farnost Slatiňany

IČ: 15054730
Farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech
Obce: Slatiňany, Škrovád, Rabštejnská Lhota, Kunčí, Presy (část Slatiňany)
Ve farnosti působí Kongregace Školských sester sv. Františka
a Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

Statutární zástupce farnosti Slatiňany: ThLic. Boguslaw Partyka, děkan-farář

Římskokatolická farnost Žumberk

IČ: 15054756
Farní kostel Všech svatých v Žumberku
Filiální kostel sv. Bartoloměje v Bítovanech
Filiální kostel sv. Anny ve Smrčku
Obce: Žumberk, Bítovany, Bítovánky, Bošov, Částkov, Loučky, Lukavice, Lukavičky, Podlíšťany, Prostějov, Smrček, Studená Voda, Švihov, Vížky, Zaječice, Radochlín

Statutární zástupce farnosti Žumberk: ThLic. Boguslaw Partyka, administrátor excurrendo