data/header.png
Galerie

Výzdoba kostela

Mše sv. a posvěcení altánu 8.9.2018

Farní den 17.6.2018

Střecha altánu 26.5.2018

Koncert Ave Maria 2018

Dětské putování k Panně Marii

Motožehnání 2018

Brigáda na zahradě 14.4.2018

Tříkrálová sbírka 6.1.2018

Pouť do Polska po stopách Jana Pavla 9-11. 6. 2017

Den otevřených dveří kostela sv. Marina 9.12.2017

Mikulášská besídka 2017

Střecha kostela sv. Martina po vichřici 29.10.2017

Svatohubertská mše 19.8.2017

Ukázka parforsního honu 19.8.2017

První sv. přijímání 4.6.2017

Kolaudace fary po opravách 22.10.2017

Poděkování za úrodu 3.9.2017

Spouštění zvonů z věže 1942

Farní den 4.6.2017

Koncert Ave Maria 2017

Tři králové 2017

Mikuláš 2016

Barokní koncert - Lesní rohy